Work Life Balance

PWP – Adaptacja rozwiązań angielskich oraz wzrost kompetencji pracowników szansą dla podkarpackich przedsiębiorstw Okres realizacji projektu: Styczeń 2014 – Kwiecień 2015

Głównym celem projektu jest podniesienie adaptacyjności i konkurencyjności 8 MMŚP z województwa podkarpackiego poprzez zwiększenie kompetencji 84 pracowników oraz adaptację nowej struktury podziału pracy WLB.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników z zakresu dotyczącego zarządzania finansami, metod heurystycznych w zarządzaniu firmą, komunikacji i współpracy zespołu i jego funkcjonowania, zarządzania zespołem zorientowanym na cele, grupę i jednostkę, zasad funkcjonowania systemów zarządzających relacjami z klientami i dostawcami w przedsiębiorstwie.

W ramach współpracy ponadnarodowej zostanie przeprowadzona adaptacja nowej struktury podziału pracy "Work Life Balance" wypracowanej przez partnera z Wielkiej Brytanii - OAKE Associates.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.