Najnowsze informacje

Beneficjentki i beneficjenci projektu 28.03.2014 r. rozpoczęli szkolenie z tematu „Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw”. Szkolenie odbywa się w grupie 12 osobowej. Szkolenie trwa 32 godziny, 4 dni po 8 godzin dziennie. Przeszkolone zostaną dwie grupy uczestników. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe (skrypty). Zorganizowane są przerwy kawowe oraz catering. Na zakończenie szkolenia BO otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia. Całością organizacji szkoleń zajmuje się asystentka koordynatora.

W dalszych terminach planowane są szkolenia „Zarządzanie strategiczne i operacyjne przedsiębiorstwem” dla 12 osobowej grupy uczestników/uczestniczek oraz „Zarządzanie cyklem produkcji” również dla 12 osobowej grupy.