Najnowsze informacje

Zakończyło się 6 dniowe szkolenie „Zarządzanie strategiczne i operacyjne przedsiębiorstwem” dla pierwszej grupy BO. W szkoleniu wzięło udział 12 osób w tym 2 kobiety i 10 mężczyzn. Wszystkie osoby otrzymały certyfikaty ukończenia szkolenia.

Zakończyło się również 4 dniowe szkolenie „Zarządzanie cyklem produkcji” dla pierwszej grupy BO. W szkoleniu wzięło udział 12 osób w tym 2 kobiety i 10 mężczyzn. Wszyscy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.

Z wypełnianych na zakończenie szkolenia ankiet oceniających poziom odbytych szkoleń wynika, że uczestnicy są zadowoleni ze szkoleń i dobrze oceniają ich organizację.

Obecnie trwa szkolenie „Zarządzanie cyklem produkcji” dla drugiej grupy BO, a w miesiącu maju planowane są jeszcze szkolenia: „Zarządzanie strategiczne i operacyjne przedsiębiorstwem” dla drugiej grupy BO oraz „Zarządzanie cyklem produkcji” dla trzeciej grupy BO.