Najnowsze informacje

W ramach zadania Szkolenia w miesiącu listopadzie dwie 12 osobowe grupy uczestniczek i uczestników projektu (24 osoby) kontynuowały szkolenie z tematu „Zarządzanie wiedzą, wydajnością i rozwojem pracowników”. Szkolenie trwało 48 godzin, 6 dni po 8 godzin dziennie. Wydano 24 certyfikaty ukończenia szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe (skrypty), catering oraz skorzystali z przerw kawowych. W miesiącu listopadzie rozpoczęliśmy również nowe szkolenie z zakresu „Tworzenie systemu ocen pracowniczych oraz motywowanie pracowników” dla grupy pierwszej. W tym miesiącu w szkoleniu uczestniczyło 12 osób, wszyscy otrzymali materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ukończenia szkolenia. W każdym dniu szkolenia kursantki i kursanci otrzymywali ciepły posiłek oraz korzystali z przerw kawowych.

Realizacja wszystkich szkoleń przebiegła prawidłowo.