Najnowsze informacje

W miesiącu grudniu w ramach zadania Szkolenia dwie 12 osobowe grupy (24 osoby) kontynuowały 6 -dniowe szkolenie z zakresu „Tworzenie systemu ocen pracowniczych oraz motywowanie pracowników”. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe (skrypty). Wydano 24 certyfikaty ukończenia szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy projektu otrzymali catering oraz skorzystali z przerw kawowych.

W miesiącu grudniu rozpoczęło się również szkolenie z tematu „Zarządzanie fluktuacją kadr w przedsiębiorstwie.” Pierwsza grupa to szkolenie zakończyła, druga kontynuuje w miesiącu styczniu.

Uczestniczki i uczestniczki szkoleń po zakończeniu każdego ze szkoleń wypełniają ankietę oceniającą realizację danego szkolenia. Analizując wypełnione ankiety możemy wywnioskować, że szkolenia spełniają oczekiwania Beneficjentek i Beneficjentów naszego projektu. Otrzymujemy oceny pozytywne jeśli chodzi o sposób prowadzenia zajęć, organizację szkolenia, jakość przygotowanych materiałów szkoleniowych oraz catering.

Szkolenia są cały czas kontynuowane.