Najnowsze informacje

W nowym roku 2015 kontynuowała szkolenie z zakresu „Zarządzania fluktuacją kadr w przedsiębiorstwie” grupa druga beneficjentek i beneficjentów projektu. Również w ramach zadania Szkolenia w miesiącu styczniu trzy grupy Beneficjentek i Beneficjentów rozpoczęły i zakończyły 2 dniowe szkolenie z tematu „Skuteczny menedżer HR – dobre praktyki”. Wszyscy uczestnicy tych szkoleń łącznie 48 osób otrzymali materiały szkoleniowe. Na szkoleniu mieli zapewniony catering, słodki poczęstunek oraz serwis kawowy. Wydanych zostało 48 certyfikatów ukończenia szkolenia, 12 dla uczestników szkolenia Zarządzanie fluktuacją kadr w przedsiębiorstwie oraz 36 dla uczestników szkolenia „Skuteczny menedżer HR – dobre praktyki.

W miesiącu styczniu rozpoczęły również szkolenie z nowego tematu Zarządzanie projektami i zarządzanie Zasobami Ludzkimi z wykorzystaniem aplikacji on-line dwie grupy beneficjentek i beneficjentów. Szkolenie trwało 32 godziny. Jedna grupa zakończyła szkolenie. Wydanych zostało 12 certyfikatów ukończenia szkolenia. Druga grupa będzie kontynuować szkolenie w miesiącu lutym. Uczestniczki i uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe (skrypty) oraz skorzystali z ciepłego posiłku i serwisu kawowego.

Realizacja wszystkich szkoleń przebiegła prawidłowo.