Najnowsze informacje

W ramach zadania Szkolenia w miesiącu lutym kontynuowała szkolenie z zakresu Zarządzania projektami i zarządzania Zasobami Ludzkimi z wykorzystaniem aplikacji on-line grupa druga BO, a następnie szkolenie z tego tematu rozpoczęło 12 osób z grupy trzeciej Szkolenie trwało 32 godziny, 4 dni po 8 godzin dziennie. Wydano 24 certyfikaty ukończenia szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe (skrypty), catering oraz skorzystali z przerw kawowych. W miesiącu lutym rozpoczęliśmy również nowe szkolenie z zakresu Zarządzania relacjami z klientami – system CRM dla trzech grup. Szkolenie trwało 32 godziny. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ukończenia szkolenia. W każdym dniu szkolenia kursantki i kursanci otrzymywali ciepły posiłek oraz korzystali z przerw kawowych.

Realizacja wszystkich szkoleń przebiegła prawidłowo. Jak wynika z wypełnianych przez BO ankiet oceniających realizację danego szkolenia, spełniają one oczekiwania naszych beneficjentów. Wypowiadają się oni pozytywnie zarówno o sposobie prowadzenia zajęć przez Trenera, organizacji szkolenia, otrzymanych materiałach szkoleniowych. Ankiety nie zawierają uwag negatywnych z czego bardzo się cieszymy.