Najnowsze informacje

Zakończyliśmy wszystkie szkolenia w ramach projektu. W okresie od marca 2014 roku do marca 2015 roku zorganizowaliśmy 12 różnych szkoleń w których przeszkoliliśmy łącznie 84 osoby, w tym 21 kobiet i 63 mężczyzn. Wszystkie osoby otrzymały certyfikat ukończenia szkolenia jako potwierdzenie nabycia nowych umiejętności. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w szkoleniach i zdobycie nowej wiedzy zaprocentuje w pracy i przyczyni się do zwiększenia jej efektywności. Szkolenia zostały ocenione bardzo dobrze z czego również się cieszymy.