Najnowsze informacje

W dniu 21 kwietnia 2015 roku odbyła się konferencja upowszechniająca projekt: PWP – Adaptacja rozwiązań angielskich oraz wzrost kompetencji pracowników szansą dla podkarpackich przedsiębiorstw

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób: przedstawicieli firm zaangażowanych w projekt: Bestrade, Greinnplast Plus, Metalzbyt Polska Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny Piast, Solartime Sp. z o.o., Technetium Sp. z o.o., Vidok Sp. z o.o., Yanko Sp. z o.o.; przedstawicieli lokalnych MŚP oraz przedstawiciele partnera zagranicznego. Każdy z uczestników otrzymał gadżety projektowe i materiały konferencyjne upowszechniające ideę Work Life Balance.

W trakcie konferencji zaprezentowano następujące tematy:

  • Prezentacja głównych założeń projektu „PWP – Adaptacja rozwiązań angielskich oraz wzrost kompetencji pracowników szansą dla podkarpackich przedsiębiorstw” – Radosław Pyrek
  • Prezentacja doświadczeń związanych z wdrożeniem projektu oraz godzeniem życia zawodowego i rodzinnego w przedsiębiorstwie produkcyjnym – Stanisław Helowicz, Vidok Sp. z o.o.
  • Work Life Balance – Kenny Payne, OAKE Associates

Celem konferencji było zaprezentowanie idei Work Life Balance, ale także celów, działań i rezultatów z realizacji projektu. Projekt miał na celu podniesienie adaptacyjności i konkurencyjności 8 MMŚP z województwa podkarpackiego poprzez zwiększenie kompetencji 84 pracowników oraz adaptację nowej struktury podziału pracy WLB. W projekcie zorganizowano cykl szkoleń z zakresu finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania firmą, zarządzania relacjami z klientem. Ponad to w wymiarze międzynarodowym odbyły się dwie wizyty brytyjskiego partnera w Rzeszowie. Podczas pierwszej z nich przedstawiciele OAKE Associates spotkali się z zespołem projektowym oraz przedsiębiorstwami biorącymi udział w projekcie. Rezultatem tego działania było opracowanie strategii adaptacji struktury podziału pracy opartej na Work Life Balance dla każdego przedsiębiorstwa zaangażowanego w projekt.