Najnowsze informacje

Kontynuacja szkoleń - maj

W miesiącu maju zakończyły się szkolenia z zakresu „Zarządzanie strategiczne i operacyjne przedsiębiorstwem” dla drugiej grupy BO. W szkoleniu wzięło udział 12 osób 7 kobiet i 5 mężczyzn. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia. Z wypełnianych na zakończenie szkolenia ankiet oceniających poziom odbytych szkoleń wynika, że uczestnicy są zadowoleni ze szkoleń i dobrze oceniają ich organizację.

Zakończyło się również szkolenie dla grupy 2 i 3 grupy „Zarządzanie cyklem produkcji”. W każdej grupie w szkoleniu uczestniczyło 12 osób. W grupie drugiej 7 kobiet i 5 mężczyzn w grupie trzeciej 12 mężczyzn. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ukończenia szkolenia. Organizacja szkoleń została oceniona bardzo dobrze.

Szkoleń ciąg dalszy

Zakończyło się 6 dniowe szkolenie „Zarządzanie strategiczne i operacyjne przedsiębiorstwem” dla pierwszej grupy BO. W szkoleniu wzięło udział 12 osób w tym 2 kobiety i 10 mężczyzn. Wszystkie osoby otrzymały certyfikaty ukończenia szkolenia.

Zakończyło się również 4 dniowe szkolenie „Zarządzanie cyklem produkcji” dla pierwszej grupy BO. W szkoleniu wzięło udział 12 osób w tym 2 kobiety i 10 mężczyzn. Wszyscy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.

Z wypełnianych na zakończenie szkolenia ankiet oceniających poziom odbytych szkoleń wynika, że uczestnicy są zadowoleni ze szkoleń i dobrze oceniają ich organizację.

Obecnie trwa szkolenie „Zarządzanie cyklem produkcji” dla drugiej grupy BO, a w miesiącu maju planowane są jeszcze szkolenia: „Zarządzanie strategiczne i operacyjne przedsiębiorstwem” dla drugiej grupy BO oraz „Zarządzanie cyklem produkcji” dla trzeciej grupy BO.

Trwa pierwsze szkolenie

Beneficjentki i beneficjenci projektu 28.03.2014 r. rozpoczęli szkolenie z tematu „Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw”. Szkolenie odbywa się w grupie 12 osobowej. Szkolenie trwa 32 godziny, 4 dni po 8 godzin dziennie. Przeszkolone zostaną dwie grupy uczestników. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe (skrypty). Zorganizowane są przerwy kawowe oraz catering. Na zakończenie szkolenia BO otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia. Całością organizacji szkoleń zajmuje się asystentka koordynatora.

W dalszych terminach planowane są szkolenia „Zarządzanie strategiczne i operacyjne przedsiębiorstwem” dla 12 osobowej grupy uczestników/uczestniczek oraz „Zarządzanie cyklem produkcji” również dla 12 osobowej grupy.

Początek szkoleń

Już w marcu rozpoczynamy szkolenia w ramach projektu. Poniżej przedstawiamy listę szkoleń, które zostaną zrealizowane w naszym projekcie.

 1. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw
 2. Zarządzanie strategiczne i operacyjne przedsiębiorstwem
 3. Zarządzanie cyklem produkcji
 4. Zarządzanie przez projekty w organizacji projektowej
 5. Podnoszenie wydajności przedsiębiorstwa w oparciu o budowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
 6. Budowanie standardów komunikowania i współpracy w zespole pracowniczym w organizacji projektowej
 7. Zarządzanie wiedzą, wydajnością i rozwojem pracowników
 8. Tworzenie systemu ocen pracowniczych oraz motywowanie pracowników
 9. Zarządzanie fluktuacją kadr w przedsiębiorstwie
 10. Skuteczny menedżer HR - dobre praktyki
 11. Zarządzanie projektami i zarządzanie zasobami ludzkimi z wykorzystaniem aplikacji on-line
 12. Zarządzanie relacjami z klientami, system CRM