Najnowsze informacje

Szkolenia w lutym

W ramach zadania Szkolenia w miesiącu lutym kontynuowała szkolenie z zakresu Zarządzania projektami i zarządzania Zasobami Ludzkimi z wykorzystaniem aplikacji on-line grupa druga BO, a następnie szkolenie z tego tematu rozpoczęło 12 osób z grupy trzeciej Szkolenie trwało 32 godziny, 4 dni po 8 godzin dziennie. Wydano 24 certyfikaty ukończenia szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe (skrypty), catering oraz skorzystali z przerw kawowych. W miesiącu lutym rozpoczęliśmy również nowe szkolenie z zakresu Zarządzania relacjami z klientami – system CRM dla trzech grup. Szkolenie trwało 32 godziny. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ukończenia szkolenia. W każdym dniu szkolenia kursantki i kursanci otrzymywali ciepły posiłek oraz korzystali z przerw kawowych.

Realizacja wszystkich szkoleń przebiegła prawidłowo. Jak wynika z wypełnianych przez BO ankiet oceniających realizację danego szkolenia, spełniają one oczekiwania naszych beneficjentów. Wypowiadają się oni pozytywnie zarówno o sposobie prowadzenia zajęć przez Trenera, organizacji szkolenia, otrzymanych materiałach szkoleniowych. Ankiety nie zawierają uwag negatywnych z czego bardzo się cieszymy.

Kontynuacja szkoleń w Nowym Roku 2015.

W nowym roku 2015 kontynuowała szkolenie z zakresu „Zarządzania fluktuacją kadr w przedsiębiorstwie” grupa druga beneficjentek i beneficjentów projektu. Również w ramach zadania Szkolenia w miesiącu styczniu trzy grupy Beneficjentek i Beneficjentów rozpoczęły i zakończyły 2 dniowe szkolenie z tematu „Skuteczny menedżer HR – dobre praktyki”. Wszyscy uczestnicy tych szkoleń łącznie 48 osób otrzymali materiały szkoleniowe. Na szkoleniu mieli zapewniony catering, słodki poczęstunek oraz serwis kawowy. Wydanych zostało 48 certyfikatów ukończenia szkolenia, 12 dla uczestników szkolenia Zarządzanie fluktuacją kadr w przedsiębiorstwie oraz 36 dla uczestników szkolenia „Skuteczny menedżer HR – dobre praktyki.

W miesiącu styczniu rozpoczęły również szkolenie z nowego tematu Zarządzanie projektami i zarządzanie Zasobami Ludzkimi z wykorzystaniem aplikacji on-line dwie grupy beneficjentek i beneficjentów. Szkolenie trwało 32 godziny. Jedna grupa zakończyła szkolenie. Wydanych zostało 12 certyfikatów ukończenia szkolenia. Druga grupa będzie kontynuować szkolenie w miesiącu lutym. Uczestniczki i uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe (skrypty) oraz skorzystali z ciepłego posiłku i serwisu kawowego.

Realizacja wszystkich szkoleń przebiegła prawidłowo.

Grudniowe szkolenia

W miesiącu grudniu w ramach zadania Szkolenia dwie 12 osobowe grupy (24 osoby) kontynuowały 6 -dniowe szkolenie z zakresu „Tworzenie systemu ocen pracowniczych oraz motywowanie pracowników”. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe (skrypty). Wydano 24 certyfikaty ukończenia szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy projektu otrzymali catering oraz skorzystali z przerw kawowych.

W miesiącu grudniu rozpoczęło się również szkolenie z tematu „Zarządzanie fluktuacją kadr w przedsiębiorstwie.” Pierwsza grupa to szkolenie zakończyła, druga kontynuuje w miesiącu styczniu.

Uczestniczki i uczestniczki szkoleń po zakończeniu każdego ze szkoleń wypełniają ankietę oceniającą realizację danego szkolenia. Analizując wypełnione ankiety możemy wywnioskować, że szkolenia spełniają oczekiwania Beneficjentek i Beneficjentów naszego projektu. Otrzymujemy oceny pozytywne jeśli chodzi o sposób prowadzenia zajęć, organizację szkolenia, jakość przygotowanych materiałów szkoleniowych oraz catering.

Szkolenia są cały czas kontynuowane.

Szkolenie "Zarządzanie wiedzą, wydajnością i rozwojem pracowników"

W ramach zadania Szkolenia w miesiącu listopadzie dwie 12 osobowe grupy uczestniczek i uczestników projektu (24 osoby) kontynuowały szkolenie z tematu „Zarządzanie wiedzą, wydajnością i rozwojem pracowników”. Szkolenie trwało 48 godzin, 6 dni po 8 godzin dziennie. Wydano 24 certyfikaty ukończenia szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe (skrypty), catering oraz skorzystali z przerw kawowych. W miesiącu listopadzie rozpoczęliśmy również nowe szkolenie z zakresu „Tworzenie systemu ocen pracowniczych oraz motywowanie pracowników” dla grupy pierwszej. W tym miesiącu w szkoleniu uczestniczyło 12 osób, wszyscy otrzymali materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ukończenia szkolenia. W każdym dniu szkolenia kursantki i kursanci otrzymywali ciepły posiłek oraz korzystali z przerw kawowych.

Realizacja wszystkich szkoleń przebiegła prawidłowo.