Najnowsze informacje

Szkolenie "Budowanie standardów komunikowania i współpracy..."

W ramach zadania Szkolenia w miesiącu październiku 3 grupy Beneficjentek i Beneficjentów kontynuowały szkolenie z tematu „ Budowanie standardów komunikowania i współpracy w zespole pracowniczym w organizacji projektowej”. Wszyscy uczestnicy tego szkolenia łącznie 48 osób otrzymali materiały szkoleniowe. Na szkoleniu mieli zapewniony catering, słodki poczęstunek oraz serwis kawowy. Wydanych zostało 48 certyfikatów ukończenia szkolenia „Budowanie standardów komunikowania i współpracy w zespole pracowniczym w organizacji projektowej”.

W miesiącu październiku rozpoczęła i zakończyła szkolenie z tematu „Zarządzanie wiedzą, wydajnością i rozwojem pracowników” grupa BO składająca się z 12 osób. Szkolenie trwało 6 dni 48 godzin. Uczestniczki i uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe (skrypty). Wydanych zostało 12 certyfikatów ukończenia szkolenia.

Realizacja wszystkich szkoleń przebiegła prawidłowo.

Komunikacja i współpraca

W miesiącu wrześniu w ramach zadania Szkolenia uczestniczki i uczestnicy projektu dwie 12 osobowe grupy (24 osoby) rozpoczęli szkolenie „Budowanie standardów komunikowania i współpracy w  zespole pracowniczym w organizacji projektowej”. Szkolenie trwało 48 godzin, 6 dni po 8 godzin dziennie. Pierwsza grupa zakończyła je w miesiącu wrześniu, druga grupa będzie kontynuować to szkolenie w miesiącu październiku. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe (skrypty). Wydano 12 certyfikatów ukończenia szkolenia Podczas szkolenia uczestnicy projektu otrzymali catering oraz skorzystali z przerw kawowych.

Z wypełnianych na bieżąco przez uczestniczki i uczestników szkoleń ankiet wnioskujemy, że są one realizowane prawidłowo zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym, a uczestnicy szkolenia w  ankietach wyrażają pozytywne opinie dotyczące sposobu prowadzenia zajęć, zaangażowania trenera prowadzącego szkolenie oraz atmosfery panującej na szkoleniu.

Szkolenia są cały czas kontynuowane.

Trzecie szkolenie PWP

W lipcu trzecia 12 osobowa grupa uczestniczek i uczestników projektu kontynuowała szkolenie z tematu „Zarządzanie przez projekty w organizacji projektowej”. Podczas szkolenia uczestnicy projektu otrzymali catering oraz skorzystali z przerw kawowych. Wydanych zostało 12 certyfikatów ukończenia szkolenia.

W miesiącu lipcu również rozpoczęła i zakończyła szkolenie z tematu „Zarządzanie przez projekty w organizacji projektowej” grupa czwarta składająca się z 12 osób. Szkolenie standardowo trwało 6 dni 48 godzin. Uczestniczki i uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe (skrypty). Wydanych zostało 12 certyfikatów ukończenia szkolenia.

W ramach zadania Szkolenia w miesiącu lipcu dwie 12 osobowe grupy uczestniczek i uczestników projektu (24 osoby) rozpoczęły szkolenie „Podnoszenie wydajności przedsiębiorstwa w oparciu o budowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa”. Szkolenie trwało 48 godzin, 6 dni po 8 godzin dziennie. Ze względu na przerwę wakacyjną szkolenie kontynuowane było w miesiącu sierpniu (1 grupa) oraz w miesiącu wrześniu (2 grupa). Wydano 24 certyfikaty ukończenia szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe (skrypty), catering oraz skorzystali z przerw kawowych. Realizacja wszystkich szkoleń przebiegła prawidłowo.

Szkolenia - czerwiec

W czerwcu rozpoczęły się szkolenia z cyklu „Zarządzanie przez projekty w organizacji projektowej” dla 3 grup. W każdej grupie uczestniczyło w szkoleniu 12 osób. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ukończenia szkolenia. Na zakończenie szkolenia uczestniczki i uczestnicy standardowo wypełnili ankietę ewaluacyjną w której ocenili poziom odbytego szkolenia. Ankiety zostały ocenione bardzo dobrze.

W miesiącu czerwcu zorganizowaliśmy również szkolenie z zakresu Zarządzania cyklem produkcji dla 4 grupy BO. W szkoleniu wzięło udział 12 osób. Realizacja wszystkich szkoleń przebiegła prawidłowo.