O projekcie

Projekt ma charakter zamknięty i skierowany do 8 MMŚP z województwa podkarpackiego oraz ich 84 pracowników (21 kobiet i 63 mężczyzn) zatrudnionych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy, będących w wieku od 18 do 64 lat oraz zamieszkujących obszar województwa podkarpackiego.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie oraz przyjęcie warunków regulaminu.

Prace w projekcie podzielone są na 2 zadania: szkolenia oraz współpraca ponadnarodowa.

Zadanie 1 – szkolenia

Szkolenia realizowane będą w terminie od marca 2014 do marca 2015 i dotyczyć będą poniższej tematyki:

 1. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw
 2. Zarządzanie strategiczne i operacyjne przedsiębiorstwem
 3. Zarządzanie cyklem produkcji
 4. Zarządzanie przez projekty w organizacji projektowej
 5. Podnoszenie wydajności przedsiębiorstwa w oparciu o budowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
 6. Budowanie standardów komunikowania i współpracy w zespole pracowniczym w organizacji projektowej
 7. Zarządzanie wiedzą, wydajnością i rozwojem pracowników
 8. Tworzenie systemu ocen pracowniczych oraz motywowanie pracowników
 9. Zarządzanie fluktuacją kadr w przedsiębiorstwie
 10. Skuteczny menedżer HR - dobre praktyki
 11. Zarządzanie projektami i zarządzanie zasobami ludzkimi z wykorzystaniem aplikacji on-line
 12. Zarządzanie relacjami z klientami, system CRM

Zadanie 2 – współpraca ponadnarodowa

W ramach tego zadania przeprowadzona zostanie adaptacja nowej struktury podziału pracy „Work Life Balance” wypracowanej przez zagranicznego partnera OAKE Associates. Odbędą się dwie wizyty brytyjskiego partnera w Rzeszowie. Podczas pierwszej z nich przedstawiciele OAKE Associates spotkają się z zespołem projektowym oraz przedsiębiorstwami biorącymi udział w projekcie.

W ramach tego zadania opracowane zostaną również strategie adaptacji struktury podziału pracy opartej na Work Life Balance dla każdego przedsiębiorstwa. Ponadto zorganizowana zostanie konferencja upowszechniająca wdrożenie struktury pracy.

Zadanie to realizowane będzie w okresie od stycznia 2014 do kwietnia 2015.

O Work Life Balance

Work Life Balance to koncepcja zarządzania czasem, której celem jest zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. WLB polega na równoważeniu tego, co możemy osiągnąć w pracy z tym, co poza nią.

Efektywne równoważenie życia zawodowego z osobistym może przynieść korzyści zarówno pracodawcom jak i pracownikom poprzez zmianę tradycyjnych poglądów dotyczących miejsca, czasu i sposobu wykonywania pracy. Work Life Balance wpływa na wszystkich ludzi w firmie – pracowników i pracodawców. Korzyści jednego oznaczają korzyści drugiego:

 • Lepsza rekrutacja i retencja, włączając lepszą jakość aplikantów
 • Zwiększona motywacja i lojalność
 • Zwiększone możliwości opieki nad dzieckiem
 • Pozytywne interakcje z kolegami, członkami rodziny i przyjaciółmi
 • Zwiększona elastyczność pracy, lepsza produktywność
 • Zredukowany absenteizm i stres
 • Zwiększone szanse na szkolenia i podwyższanie umiejętności
 • Lepszy obraz zarówno firmy jak i jej personelu
 • Więcej możliwości radzenia sobie z wahaniami w gospodarce